Nowoczesne narzędzie do projektowania

Nowoczesne narzędzie do projektowania

Architekci mają dzisiaj do swojej dyspozycji szereg narzędzi, które wspierają ich pracę. Jednym z nich jest BIM, które całkowicie odmieniło podejście architektów młodszego pokolenia do projektowania.

Czym jest Building Information Modeling?

BIM to Building Information Modeling. W wolnym tłumaczeniu na język polski BIM znaczy modelowanie informacji o budynku. Dla architektów zajmujących się projektowaniem różnorodnych budynków istotne jest to, że technologia BIM zapewnia błyskawiczny dostęp do wszystkich informacji odnoszących się do danego budynku.

Istotne jest to, że technologia BIM ma zastosowanie do bardzo różnego rodzaju obiektów budowlanych, także tych infrastrukturalnych. Technologia BIM dla nowoczesnego budownictwa ma ogromne znaczenie. Informacji o obiektach budowlanych, których dostarcza BIM model jest bowiem naprawdę wiele.

Modelowanie informacji o budynku

BIM model dostarcza wielu szczegółowych informacji o budynkach. BIM model to ogromna baza danych, w której zawarte są uwzględnione w trzech wymiarach dane geometryczne danego budynku, parametry techniczne i kalkulacja kosztów budowy. Dostęp do informacji, które zawierają modele BIM mają wszystkie osoby, które biorą udział w budowie danego budynku.

Tworząc modele BIM architekci na etapie projektowania mogą wybrać najlepsze dla danego inwestora rozwiązania. Modele BIM można określić jako wizualizację budynku. Po zakończeniu budowy model BIM przekazywany jest właścicielowi lub zarządcy budynku, co ułatwia jego eksploatację i zarządzanie nim.